Ω – Αθηνα

19.50

Ένα βιβλίο αναζήτησης και ανάλυσης της Ακρόπολης

Κατηγορία: Ετικέτα:

Περιγραφή

Χαρακτηριστικά προϊόντος
Βιβλίο Α ́ έκδοση 06/18
ISBN 978-618-00-0196-9
Εξώφυλλο Μαλακό
Διαστάσεις 17 χ 22 Cm
Σελίδες 208
Γλώσσα Ελληνικά
Περίληψη
Το παρόν έργο, ξεκίνησε το 2016 ως Διπλωματική εργασία Αρχι- τεκτονικής, στο πανεπιστήμιο
Cooper Union της Νέας Υόρκης. Τα μέσα με τα οποία αποτυπώθηκε αυτή η μελέτη, διέφεραν
από το ύφος ανάλογων ερευνών. Παρά την έλξη που δημιουργεί ακόμα η αρχαία σκέψη,
έλειπαν σύγχρονες εικαστικές αναλύσεις, που να φέρουν μια σφαιρική προσέγγιση.
Στην νέα ανάλυση της Ακρόπολης θα έπρεπε τα σχέδια των ναών να μπορούν να διαβάζονται
από μη ειδικούς. Θα έπρεπε να μεταφέ- ρουν μέρος της εμπειρίας του να βρίσκεσαι κοντά στον
Παρθενώνα και συγχρόνως, να αποτυπώνουν όλες τις πληροφορίες των κτισμά- των. Η ανάγκη
πρόκλησης συναισθημάτων τόσο με τα οπτικά μέσα όσο και με την γραπτή ανάλυση, οδήγησε
το σύνολο να μοιάζει με διάσπαρτα κομμάτια ενός ταξιδιού.
Το έργο αποτελείται απο 3 μέρη.
Το Πριν. Την ιστορική και μυθολογική πραγματικότητα έως ότου κτιστεί ο Παρθενώνας. Οι μύθοι,
οι ήρωες και τα δημιουργήματα τέ- χνης εκείνης της κοινωνίας, αποτέλεσαν τις θεολογικές τους
αναζη- τήσεις, που μετά πολλών χρόνων φτάνουν τόσο κοντά στην αλήθεια, όσο και η
παραδοχή τους, ΤΩ ΑΓΝΩΣΤΩ ΘΕΩ.
Το Ταξίδι. Μιά διαφορετική προσέγγιση στον τρόπο ανάλυσης του αρχιτεκτονικού χώρου. Τα
σχέδια της Ακρόπολης επαναδημιουρ- γούνται.
Τα Μετά τα Αρχιτεκτονικά. Πάνω στην ιδέα του αρχαίου πνεύμα- τος, διαμορφώνεται το τρίτο
κεφάλαιο. Ένας επίλογος, που συμβαί- νει στο νου κάθε ανθρώπου, όταν κάτι τελειώνει. Και
τώρα τί. Ποιός ο λόγος όλων αυτών των έργων αλλά και της επανεξέτασής τους;
Να μπορέσει ο πολυάσχολος άνθρωπος του σήμερα, να θυμηθεί και να γνωρίσει τις πράξεις του
παρελθόντος. Αυτά μέσα από έναν περίπατο, που μπορεί να αρχίσει και να τελειώσει σε
οποιοδήποτε σημείο του βιβλίου,σε οποιοδήποτε σχέδιο.